Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Kejstyna

Nie chcę związku, chcę wpadać do Ciebie raz na jakiś czas, posłuchać o prozaicznych, codziennych sprawach, pograć w gry wideo, nic nie mówić innym o tej pokręconej relacji, być wolną, ale jednak Twoją, Ty wolny, ale jednak wierny mi. A pewnego dnia po prostu nie wyjdę. Zatrzymasz mnie pod kołdrą, za rękę, nadgarstek czy co tam, i prześpimy jeszcze trochę, szkołę, ważne spotkania, innych ludzi. Obudzimy się inni, uświadomieni, że z tego może wyjść coś dobrego. Zjemy śniadanie. Zawiążę Ci  krawat i zapnę marynarkę.

— nieważne

March 30 2017

Kejstyna
5746 959a

March 24 2017

Kejstyna
6864 f47f 500
Kejstyna
6856 98df 500

March 07 2017

Kejstyna
2926 04d3

April 13 2015

Kejstyna
7934 ddef

April 10 2015

Kejstyna
6623 fcb4 500

April 09 2015

3708 2d1c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakulkacurly kulkacurly
Kejstyna
Kejstyna
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viastickfigure stickfigure
Kejstyna
4051 a696
Reposted bystickfigure stickfigure

April 08 2015

Kejstyna
3847 40c7 500
Reposted bydraggydraggy draggydraggy

April 03 2015

Kejstyna
0195 82b9

April 01 2015

Kejstyna
4200 5833

March 29 2015

Kejstyna
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Kejstyna
4339 ecde
Reposted fromaurate aurate
Kejstyna
Kejstyna
1663 dbe6
Reposted fromYuei Yuei

March 27 2015

Kejstyna
4031 f66b
Reposted bymegafacepalmka megafacepalmka

March 26 2015

Kejstyna
5109 6bc4 500
Reposted fromolbaria olbaria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl