Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

Kejstyna
"Liczby pierwsze dzielą się tylko przez 1 i przez siebie. Stoją na swoich miejscach w nieskończonym szeregu liczb naturalnych, ściśnięte, jak wszystkie, między dwiema innymi liczbami, ale mają w sobie coś, co różni je od innych. To liczby podejrzliwe i samotne. "
"Dowiedział się, że wśród liczb pierwszych niektóre są jeszcze bardziej szczególne. Matematycy nazywają je liczbami pierwszymi bliźniaczymi. Są to pary liczb pierwszych które ze sobą sąsiadują albo raczej prawie sąsiadują, bo między nimi stoi zawsze liczba parzysta, która nie pozwala im się stykać naprawdę. (...)
Mattia uważał, że Alice i on są takimi właśnie bliźniaczymi liczbami pierwszymi, samotnymi i zagubionymi, bliskimi sobie, ale nie na tyle, by naprawdę się zetknąć."
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted fromwiolus wiolus viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna
2744 2919 500
Reposted fromrudosci rudosci viadotkliwie dotkliwie

March 29 2019

Kejstyna
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viarenirene renirene

March 25 2019

Kejstyna
8768 e45b
prawie zapomniałam.
Reposted fromrol rol vianiezdara niezdara

March 05 2019

Kejstyna
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako viacichystuKot cichystuKot
Kejstyna
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss

March 04 2019

Kejstyna
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viajdeg jdeg

July 31 2018

Kejstyna

July 29 2018

Kejstyna
7497 3755 500
Reposted from4777727772 4777727772

July 24 2018

Kejstyna
8197 9d33
Reposted from4777727772 4777727772 viacrispybones crispybones

July 22 2018

Kejstyna
4905 d2e0 500

July 02 2018

Kejstyna
9585 004c 500
Reposted fromqb qb viaTander Tander
Kejstyna
6353 ada3
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaTander Tander

June 23 2018

Kejstyna
5687 8372 500
Kejstyna
5685 9233 500
Reposted byTander Tander

June 02 2018

Kejstyna
5888 179d 500
Reposted fromkarosia karosia viaborn2die born2die
Kejstyna
6518 a42a 500
"Drzwi są różnicą między tym, co wewnątrz, a co na zewnątrz..."
Reposted byfischikella fischikella

April 11 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl