Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

June 01 2019

Kejstyna
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, "Dłoń".
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
Kejstyna
9161 242d
Kejstyna
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.

May 30 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

May 29 2019

Kejstyna
nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapyotrus pyotrus

May 26 2019

Kejstyna
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
Reposted fromplayinglove playinglove
Kejstyna
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viatouchthesky touchthesky
Kejstyna
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaheavencanwait heavencanwait

April 30 2019

Kejstyna
"Liczby pierwsze dzielą się tylko przez 1 i przez siebie. Stoją na swoich miejscach w nieskończonym szeregu liczb naturalnych, ściśnięte, jak wszystkie, między dwiema innymi liczbami, ale mają w sobie coś, co różni je od innych. To liczby podejrzliwe i samotne. "
"Dowiedział się, że wśród liczb pierwszych niektóre są jeszcze bardziej szczególne. Matematycy nazywają je liczbami pierwszymi bliźniaczymi. Są to pary liczb pierwszych które ze sobą sąsiadują albo raczej prawie sąsiadują, bo między nimi stoi zawsze liczba parzysta, która nie pozwala im się stykać naprawdę. (...)
Mattia uważał, że Alice i on są takimi właśnie bliźniaczymi liczbami pierwszymi, samotnymi i zagubionymi, bliskimi sobie, ale nie na tyle, by naprawdę się zetknąć."
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted fromwiolus wiolus viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna
2744 2919 500
Reposted fromrudosci rudosci viadotkliwie dotkliwie

March 29 2019

Kejstyna
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viarenirene renirene

March 25 2019

Kejstyna
8768 e45b
prawie zapomniałam.
Reposted fromrol rol vianiezdara niezdara

March 05 2019

Kejstyna
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako viacichystuKot cichystuKot
Kejstyna
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss

March 04 2019

Kejstyna
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
Kejstyna

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viajdeg jdeg

July 31 2018

Kejstyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl