Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2015

Kejstyna
7934 ddef

April 10 2015

Kejstyna
6623 fcb4 500

April 09 2015

3708 2d1c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakulkacurly kulkacurly
Kejstyna
Kejstyna
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viastickfigure stickfigure
Kejstyna
4051 a696
Reposted bystickfigure stickfigure

April 08 2015

Kejstyna
3847 40c7 500
Reposted bydraggydraggy draggydraggy

April 03 2015

Kejstyna
0195 82b9

April 01 2015

Kejstyna
4200 5833

March 29 2015

Kejstyna
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Kejstyna
4339 ecde
Reposted fromaurate aurate
Kejstyna
Kejstyna
1663 dbe6
Reposted fromYuei Yuei

March 27 2015

Kejstyna
4031 f66b
Reposted bymegafacepalmka megafacepalmka

March 26 2015

Kejstyna
5109 6bc4 500
Reposted fromolbaria olbaria

March 25 2015

Kejstyna
Świat bez TOP GEAR już nigdy nie będzie taki sam!!!

March 24 2015

Kejstyna
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund vialeniwieec leniwieec
Kejstyna
9603 60e6
Reposted fromgdybam gdybam viawhateva whateva
Kejstyna
4988 498e 500
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
Kejstyna
4559 b075 500

"W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne."

 —
Listy na wyczerpanym papierze 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl