Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

Kejstyna
Kejstyna
9081 655f 500
Reposted frompampunio pampunio viawszystkodupa wszystkodupa
Kejstyna
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎

November 30 2019

Kejstyna
1137 059d
Reposted fromorchis orchis viawaflova waflova

October 29 2019

Kejstyna
Kejstyna
3581 e173 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaowlvision owlvision

October 27 2019

Kejstyna
8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viaou ou
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaou ou
Kejstyna
3735 2aee 500
Reposted fromcontigo contigo vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Kejstyna

October 26 2019

Kejstyna

Będąc w relacji seksualnej, jestem szczera. Nie ukrywam, że ktoś mi się podoba, że coś mnie podnieca. Nie gorszę się sztywniejącym penisem ani przyspieszonym oddechem. Nie udaję sama przed sobą, że nie robię się mokra. Gdy mam ochotę robić "zboczone" rzeczy - robię je. Gdy robię to z kimś, komu ufam , nie mam zahamowań. Wtedy rzeczy nie są "zboczone", ale raczej podniecające i ekscytujące. Są nowe. Są przyjemne. Intymne. Orgazmiczne
Reposted fromTeardrops Teardrops vialegohouse legohouse
Kejstyna
Nie podałeś żadnego powodu,
żebym została blisko ciebie.
— Calvin Harris - Outside (feat. Ellie Goulding)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialegohouse legohouse
Kejstyna
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 vialegohouse legohouse
Kejstyna
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: "Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea. Kobiety"
Reposted fromwaflova waflova vialegohouse legohouse

October 22 2019

Kejstyna
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku
tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić, (…)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
Tak jakby nigdy jej nie było.
Tak jakby nigdy niczego nie było.
A kto udowodni, że cokolwiek, kiedykolwiek było?
— Dwanaście.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Kejstyna
Jest tak chyba, że taka miłość zdarza się raz. To dość odważna deklaracja, kiedy jesteś w stanie powiedzieć o kimś, że oddałbyś za niego życie, ale widzisz – ja byłam tego pewna. Taka miłość do bólu, kiedy nawzajem macie siebie dość, ale nie jesteście w stanie odpuścić, bo wiecie, że nigdzie indziej nie będzie tego, co jest tu – nawet jeśli boli tak, że wbija w ziemię. 
Reposted fromzenibyja zenibyja
Kejstyna
Kejstyna
Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko.
— I tego sie trzymajmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianimfomanka nimfomanka
Kejstyna
Kejstyna
Kto myśli o problemach – ma problemy. Kto myśli o rozwiązaniach – ma rozwiązania.
— Nikolaus B. Enkelmann
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl